بازهم پيشرفت صنعت

ماهواره های مصباح و زهره يک گام به جلو.

اول صفحه ی دانش وفن آوری اين خبرنوشته شده، راستی روزنامه هم همشهريه.هيات وزيران با جبران کسری اعتبارات به دليل انتقال پروژه های مربوط به طراحی و ساخت ماهواره مصباح و زهره مبلغ ۹ميليارد ريال به سازمان فضايی ايران اختصاص داد.می بينيد اينم از پيشرفت در ايران.

و اما محققان چه می گويند:

سکته کنيد تا از سيگار بيزار شويد !

داستان ازاينجا شروع شدکه يک سيگاری قهار ۳۸ساله،که از۱۴سالگی سيگارکشيدن را شروع کرده بودوحالا هم روزی ۴۰نخ سيگار بدون فيلتر می کشيد، سکته مغزی کرد و اين سکته تغييرات زيادی رادراوايجادکرد.اين مرد تقريبا يک شبه ميل شديدخودبه سيگارراازدست دادوحتی ازبوی توتون نيزبی زار شد .  

بقيه ی ماجرا رو دفعه بعد برای شما می نويسم.

/ 2 نظر / 9 بازدید
رضا خادم نمازخانه

راست گفتی واقعا بعضی آدم ها تا کارشان به بيمارستان و سکته و از اين قبيل کارها نکشه به فکر ترک سيگار نمی افتند و گاهی ديگه ترک سيگار هم کمکشان نمی کنه و ديگه کار از کار می گذره.

م ه د ی

. . سلام . . . . . طرلان هم آپ شده است : - محرم دارد ما را به صَفَر غم می سپارد . . . - این قناعت تو . . . . . چشمم به در است تا کی می آیید . . . یا علی مددی