تجلی آگاهی

بابا اين کتاب تجلی آگاهی عجب معجونيه در مورديک فرد مقدس که در زمان مرگش همه نزديکانش

را فراخوانده وبعدبه چهارقسمت زمين احترام گذاشته وبعد نوبت به بدنش رسيده وکلی تشکر کرده

که توباعث شدی که من درراه آگاهی ورسيدن به پروردگارموفق باشم وکلی ناآگاهانه اذيتت کردم و

 تو صبورانه تحمل کردی.

و ما چقدر بی توجهيم نسبت به اين مورد.

/ 3 نظر / 6 بازدید
ard

بی توجه نيستيم بلکه بهتر می بينيم به آن توجه کمتری بکنيم چون به نفع ماست

کورش

ممنون که سر زدی...باز هم بيا..!

ب_ بلاتكليف

.. هميشه از ديدن تازه وارد ها خوشحال ميشم . خوش امدی . اجازه ميخوام بعدا در مورد نوشته ات نظر بدم . حق يارت