خوش آيند

يواش يواش داره تعطيلات نوروز تموم می شه و اين موضوع بهم ياد آوری می کنه که باز دوباره به سر کار برمی گردی ، باز دوباره گزارشها ، باز دوباره خلاقيت در شغل،باز دوباره مترو،بازدوباره نای مطالعه نداشتن،باز دوباره يک وقت زورکی پيدا کردن برای ورزش ،دوچرخه سواری شايد،دغدغه خودت و ديگران را داشتن و....

تمام اينها را می نويسم تا در آخرش بگم نوروز امسال خيلی خوب بود برام و نشانه هايش همين باز دوباره هاست .نمی گم خيلی جلو رفتم در شناخت خودم ولی با اينحال تمامش برايم خوش آيند هست.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
رضا

سلام ...به به گويا حقيقت دارد که سال خوش از بهارش پيداست .... بهار واقعی همين زنده شدن روح آدم است از پس خروارها زنگاری که هر سال بر آن مي نشيند و صيقل دهنده ی روح ما تفکر است و کشف شايد به همين خاطر گفته اند که يکساعت تفکر بهتر است از ساعتها تعبد !‌