هيجان سخنرانی

دارم در مورد اينکه چگونه می توانيم يک سخنران موفق باشيم می خوانم، نکته ای  که خيلی توجهم را به خودش جلب کرده اينه که بايد برای موفق بودن، چه در اين کار وچه درکارهای ديگه اشتياق داشت.فرازهايی ازاين کتاب رابخوانيد:اگرهدف کم اهميت باشد در انجام اعمالتان هم سردخواهيدبودولی اگرهدف راباپشتکارونيرویی که يک صياد درتعقيب يک صیدبکارمی برددنبال کنيدهيچ چيزدراين کهکشان سد راه شما نخواهد بود.واقعا ببينيد انديشه انسان برای هدايت تا کجا پيش می رود.........

/ 3 نظر / 9 بازدید
رضا خادم نمازخانه

سلام بر سخنران عزیز! پس بگو داری تمرین سخنرانی می کنی که دیر به دیر می نویسی. کتاب آیین سخنرانی را به شما پیشنهاد می کنم. یکی از شروط مهم سخنرانی خوب مطالعه زیاد درباره آن موضوعی است که سخنران می خواهد از آن صحبت کند. ما را هم به مجلس سخنرانی ات دعوت کن.

قاصدک

به به دوست گلم حتماْ منو برای سخنرانيت دعوت می کنيا شايدم دوست عزيزم رو بيارم همون که خيلی ... خوشگل خانومی يه زنگ به ما بزنی بد نمی شه

م ه دی

سلامی چو بوی خوش آشنايی... . . خوبين؟ . . اين عشق عجب گرفتار می کنه آدما رو ... نه؟ . . سخنرانی هم خوبه... خوشحالم که سر حالين. . . می بينمتون. . يا علی مددی