نوشته های پراکنده

يکی نيست بياد و بگه بابا از خودت سوال کن که توی اين دنيا چيکارداری ؟چی می خوای ؟چراعوض اينکه کمی بينديشی و از خودت عميقا سوال کنی واقعا کجای کاری؟همش فکر می کنی خوب دارم عملياتی اجرايی می کوبم و می رم جلووتا اونجايی که بتونم پوست خودم روغلفتی می کنم تا به خودم و ديگران ثابت کنم که هستم،وبد جوری هم هستم. دارم اساسی زندگی شلوغی رو هم اداره می کنم ........کی چی بشه اشرف مخلوقات خدا؟؟؟؟(می بينم که دچار ياس فلسفی شدم) بابا اشک کجايی که ببينی دارم حرفهای عميق می زنم (خير سرم)........

/ 14 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضا

سلام مومن ! خوبی ؟ ببخش خيلی گرفتارم و البته کم حوصله نه از خستگی که از انبوه گرفتاريهايی که ميرسد و ميرسد و ميرسد و ميرسد .... بهر حال باز هم شکر ! . خوشحالم با اينهمه فيلتر راه خودت رو ميروی .

پسرک فضول

سلام مگر تو راه عزيز اجازه هم داری که از خودت سوال کنی؟ من فکر می کردم که در اينجا فقط بايد جواب دهی؟؟؟ در ضمن اینها تمام اثرات ایرادات آن ۵۰ اقتصاددان ایادی آمریکاست که به تئوریهای اقتصادی مقام محترم رییس جمهور گرفته اند. تو اگر می خواهی درمان شوی فقط مصاحبه های مطبوعاعتی الهام دوست داشتنی را بخوان و گوش بده. ارادتمند پسرک فضول

نسيم مهربانی

سلامی چو بوی خوش اشنايی ! روزها فکر من اين است و همه شب سخنم ... که را غافل از احوال دل خويشتنم *** به نقطه بسيار خوبی رسيدی ! دلشاد و پاينده باشی نازنين

خادم نمازخانه

عزيز دل برادر فقط تو پای در راه نه و هيچ مپرس خود راه بگويدت که چون بايد رفت

قاصدک

کجايی دوستم؟ خسته شدم امقدر نوشته های پراکنده رو خوندم !

arad

سلام داری جکار می کنی؟ چی می خوای از اين دنيا؟

قاصدک

اگه اومدی يه سری هم به ما يزن بی معرفت!

ابوالفضل

با عرض سلام مجدد : هنوز از عمق ياس فلسفی خارج نشده ای ؟! نيت عرض ادب و بهرمندی از هنر نمايی قلمت بود... ايام به کام و موفق باشيد.