رابطه

اين قضيه ی رابطه حسابی ذهن منو مشغول کرده . برای يک بنده خدايی که خيلی هم دوستش دارم مسئله ای پيش اومده بود در موردتنظيم رابطه با همسر دلبندش.وقتی باهم شروع به گفتگو کرديم برايم خيلی چيزها در مورد رابطه و چگونه مراقبت کردن از اون باز شد.ما می توانيم رابطه ايجاد کنيم و بسازيم، می توانيم رابطه تخريب کنيم و کامل نابود کنيم، طوری که ديگه نشه ساخت .متوجه شدم که ما خيلی چيزها را در اين مورد می دانيم، منتهی يادمون می ره تا،ازاونها استفاده کنيم  و يک چيزه ديگه که يادم اومد اين بود:خراب کردن خيلی راحته و ساختن سخت و زمان دار، درست مثل کشاورزی کردن. ياد اومدکه ماباخيلی چيزها،رابطه داريم و بايد از اين روابط مراقبت کنيم، ازرابطه با جسم گرفته تا محيط وموجودات و عوالم مختلف .شما هم بگوييد ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید