زخمها

جدی جدی بايدبازخمها مخصوصا ازنوع روانيش چه کرد ؟ دوستی می گفت وقتی کاری را

می خواهی انجام دهی وآن زخم قلقک ناراحت کننده ای به تو می دهد اینطور در نظر بگير

که تو با وجود زخم جسمی به کاری که انتخاب کرده ای و می دانی درست است ادامه می دهی

می توان اين حالت را به زخم روانی هم تعميم داد.... اين جوريه؟؟؟؟

/ 1 نظر / 6 بازدید
پسرک فضول

سلام، و من مدتی نبودم و پیام و استراتژيک مهمی ندادم و مردم رفته بودند برای خودشان!!!!!. و من حالا آمدم. با زخمهای روانی فقط به یک طریق باید مبارزه کرد و آن این است که آگاهی را بالا برد. شاید بپرسی که خیلی از انسانها شاید آگاه هم بوده اند و سر به نا کجا آباد زده اند ولی همچنان اعتقاد دارم که اگر انسان درجه آگاهیش را نسبت به محیط، اجتماع و همچنین خودش و رمز و رازهایی که در درونش دارد، بالا ببرد دیگر اینگونه زخمها افکار انسان را مغشوش نمی کنند. التماس دعا ارادتمند پسرک فضول