جماعت پولدار و مدرسه ساز

به نمايندگی ازانجمن به عنوان يک مسئول، بايد درهمايش انجمن حامیان تعلیم وتربيت شرکت

می کردم جايتان سبز با مردمانی بودم که دغدغه شان سازندگی ست آنهم از نوع آموزشی آن .

يکی از دوستان عزيزم در کامنتی ازم خواسته بود که ناراحتی بچه های کاررا برای پولداران

بی درد بنويسم. درآن جلسه وقتی فيلم ناتوانی افراد دردمند از فقررا به اتفاق اين نوع از افراد

تماشا می کردم وقتی متوجه شدم که يکی از همين به اصطلاح بی دردان ۱۵۰ميلياردتومان از

ثروتش را نذر کرده که درراه ساختن فضای آموزشی هديه دهد و تاکنون ۲۲ميليارد تومان آنرا

در اين راه داده پيش خودم فکر کردم، بی انصافی ست که همه را به يک چوب بزنيم. توصيه می

کنم که حتما در چنين جلساتی شرکت کنيد (برای آرامش ذهنی خوب است) .  

/ 2 نظر / 7 بازدید
tasnim

ميليون يا ميليارد؟ التماس دعا.

پسرک فضول

سلام، هيچوقت نخواستم درد دردمندان را براي آنانکه آشناي دردند بنويسي. مي دانم که متوجه منظور من شده بودي. من دقيقا گفتم که براي چه کساني بايد وضعيت بچه ها را بنويسي. خودت مي گويي پولداران بي درد!!!! من در طول دوران زندگيم انسانهاي ثروتمند والاي بسياري را ديده ام که هيچوقت در کمک به انسانهاي نيازمند لحظه اي درنگ نکرده اند. پولدار بي درد آن کسي است که فقر را نمي شناسد. عقل براي تحليل زندگي خود و اطرافيانش ندارد. ذاتا يک انسان نيست و آشغالي متعفن است که وقيحانه ادعاي حمايت از مردم دردمند اجتماع را دارد ولي فقط حرف مي زند. آن کساني که من مد نظرم بود افرادي هستند که داراي قدرتند ولي فقط براي خودشان. ثروت بي انتهايي دارند ولي خودشان هم نمي توانند استفاده کنند. جز خودشان کسي را نمي بينند و غرورشان اجازه هيچ کمکي را به ديگر انسانها نمي دهد. آدمهايي که ظاهرا مسلمانند ولي از يک بت پرست کمتر. البته در کل فقير و پولدار ندارد. مالک ویلای دره مار رامسر را بچه های سادات محله به خوبی می شناسند. و بیماران بیمارستانهای لندن کاملا مشخص و آشنا می باشند. ارادتمند پسرک فضول