تحول

سلام نمی دونم بابت تاخير چی بگم ؟برای يه مدتی با خودم بودم با تمام مسايل

دنيای معنوی و مادی .خدا رو شکر به خير گذشت .البته اينو بگم که مشکلات

هستند وطبق معمول منم و راه حلها وبرخوردها (عجب پوستی می کنه خدا از بنده

هاش) بابا خدا ..........اينو بگم که الان با موسسه ای همکاری می کنم که فعاليتش

در مورد سلامت انسانه فکر کنيد همه چيز در اوج،از خوراک گرفته تا نحوه ی رفتار

 انسان با جسم و ذهنش خيلی خوشحالم که می بينم ارتقا فرهنگ دغدغه انسانها ست

/ 5 نظر / 15 بازدید