گدايان تهران

وقتی که شروع به جمع آوری گدايان شهر تهران کردند اصلا مثل اينکه به عواقبش فکر نکرده بودند و در مورد آن هيچ نوع مطاالعه جدی و عميق صورت نگرفته بود انگار.می پرسيد از کجا می گويم ؟

بچه های غربتی که آمارشان نشان می دهد که بيشترين گدايان تهران از آنها هستند، وقتی اين طرح اجرا شد به شهرهای خودشان برگشتند. بچه هايی که انجمن با آنها کار می کند، غربتی های بابل هستند (کولی ها) چند وقتی از آنها خبر نداشتيم تا اينکه يکی يکی با سرهای تراشيده پيدايشان شد و معلوم شد که وقتی تمام آنها برگشتند، ميزان جرم در شهر به قدری بالا رفت که نيروی انتظامی از شهرهای مختلف مازندران بسيج شدند،تا از اين معضل اسف بار جلو گيری کنندو کار به آنجا رسيد که نيمه های شب پليس به خانه ها حمله ور شدو تمامی افراد ذکور از خرد و کلان را دستگير کرده و به زندان می برد تا به نوعی جلوی ارتکاب جرم را بگيرد و ضربه شست نيروی انتظامی را به بچه های غربتی که هيچ فکر اساسی در مورد آنها متاسفانه نميشودرانشان دهند.

بابا تهران، پاکسازی کنها و جاهای ديگر وطن، کثيف کنها .

/ 1 نظر / 11 بازدید
مهدی

سلام خانم کشاف! ممنون از پيامتون به شدت با ايده تون راجع به سازمان تربيت بدنی موافقم