بی تفاوت باشيم؟

اين گزارش رو حتما ببينيد.پيش خودم فکر می کردم که برخورد پليس يه جاهاييش اشکال اساسی داره....اين لينکو حتما حتماببينيد.

/ 1 نظر / 10 بازدید
پسرک فضول

سلام عزیز دل انگیز، این نیروی انتظامی ، دولت، حکومت و نخبگان این مملکت نیستند که مشکل دارند بلکه این من و شما و این خانم بخت برگشته که دلش نمی خواهد به بهشت برود مشکل داریم. در ضمن مشکل اساسی را آن کسی دارد که از این صحنه ها عکس گرفته است. پس چي؟؟؟ این مشکل من و تو است. جا افتاد!!!!! ارادتمند پسرک فضول