منيت

سلام خيلی جالبه، داريم پيشرفت رو در موارد بسيار تجربه می کنيم واينکه اين مورد در مردم هم تاثير بسزايی دارد.البته اميدوارم که واقعا همين پيشرفتها باشد نه چيز ديگر .....بگذريم ، جماعت،اين مطالعه در مورد منيت کشت منو.مثلا در مورد يک عارف بسيار عزيز (آقا شيخ جعفر مجتهدی) می خوندم که ايشان برای اينکه حتی کوچکترين رنجی به کسی نرسد از کسی که حق مالی ايشان را رعايت نکرده بود شکايت نکردند.وقتی فکرش رو می کنم می بينم بسيارسخته که انسان ببيند که حق مالی رو می خورند و يک ليوان آب هم روش واصلا انگار نه انگار که اخلاقی هم هست و دينی هم هست و از حق خودش هم بگذرد،اين به نظرم همان بلند نظری ست که حجت السلام فاطمی نيا در موردش می گويندو .......... و معبود دل من می شود نظری هم در اين مورد به من بکنی .

/ 3 نظر / 7 بازدید
ابوالفضل

با عرض سلام و احترام : والله نمی دانم چه عرض کنم !!! اين بلند نظری در وجود بزرگانی قرار داده شده است که توانسته اند ديو نفس را به زنجير در آورند.... دعايم کن ... بد جوری محتاج دعايت هستم....خدا خيرت دهد...

ابوالفضل

با عرض سلام مجدد : در خصوص اوامرت عارضم ، من نيز خبر قبر معطر اين شهيد را از زبان جوانی شنيدم که هيچ اعتقادی به اين شهدا نداشت ! ولی وقتی که خودش رفته بود و آن رايحه را استنشاق کرده بود اين قضيه را بريام تعريف کرد.من هم در همين حد می دانم. انشاء الله قرار است که بزودی توفيق زيبارت اين شهيد اگر من گنه کار را لايق بداند نصيبم شود.... او. بايد بطلبد تا توفيق زيارت نصيبم شود. دعايم کن....

ابوالفضل

با عرض سلام مجدد : ببخشيد در اولين فرصت وبلاگ را به روز می کنم.... شرمنده هستم .