آسيبها

با يکی از معلمها صحبت می کردم در مورد اينکه بچه های کار آنقدر آسيب ديده اندکه کار کردن با اونها رو می شه مثل کندن يک تونل دردل صخره ها دانست.مثلا يک نمونه اش، همايون در بازار بلور فروشی کار می کنه واز صبح تا ساعت ۸شب (شايد هم بيشتر )بطور خيلی جدی فقط مشغول رسيدگی به مشتريهاست ۱۰سالشه و مسلمه که اين بچه اکثر نيازهاش سرکوب می شه نياز به تفريح، بازی ،آموزش و........ و تصور کنيد چه بمب اتمی در زير اين همه سرکوب وجود داره و ما مسئوليتمان چقدر سنگينه در لايه برداری از اين همه سنگی که باعث تلمبار شدن انرژيه بچه ها می شه که تا آنجايی که دارم مشاهده می کنم با توجه به اينکه رسيدگی به وضعيت کودکان کارتازه از جانب چندسازمان غير دولتی پی گيری می شود چقدر وضعيت اسف باربوده و چه نيرويی تا به حال هرز رفته و چقدر كار هست ونيرو اندك (به خاطر عدم شناخت ) می خواهم بنويسم كه نه در اين زمينه بلكه در همه ی موارد می توان اين مسئله را تعميم داد منظورم لايه برداری ست در روابط دوستی،ازدواج،تربيت بچه،خانواده،شغل،درس و....وما چقدر هنرمنديم و مهارت در اين بازی داريم ؟

/ 4 نظر / 5 بازدید
رضا

سلام به دوست بسيار عزيز و نكته دانم . موضوعي رو كه مطرح كردي حقيقتا چشمان ما رو به دنياي پنهان ولي كاملا واقعي اطراف ما باز ميكنه و راه بسيار سخت و ناهمواري كه اين بزرگ مردان كوچك بايد از همين سن پايين آغاز كنند بي اينكه مسير آينده رو حتي بتونيم تصور كنيم ! حقيقتا ما در خواب نوشيني بسر ميبريم كه ما رو از دنياي تلخ بيرون دور نگهداشته و اين ارزش كار بسيار بزرگ شما رو در حفر چنين تونلي براي رسيدن به سرچشمه اي زلال كه همه را شگفت زده كنه دو چندان ميكنه !‌ خدا قوت !

نسيم مهرباني

سلام مهربان . موافقم . چه فرصتها و چه سرمايه هايی را که از دست ميدهيم . ای کاش کانی که داعيه خدمت به مردم را دارند هر روز نگاهی هم به طلاهای جاری در خيابانها بيندازند و از خود بپرسند سهم من در اين جريان چقدر است ؟؟؟ دوست خوبم موضوعاتی جالبی می پردازي و من با اشتياق پيگير خواهم بود .......... موفق و پيروز باشيد

تسنيم

واقعا چقدر مهارت داريم؟...