سختی

سلامممممممممممم

کلاس تای چی داشتم تمرین می کردم که مربی گفت جاهایی که احساس می کنی به عضلاتت داره فشار بیش از اندازه می آد نشانه رشد عضلات در تمرینهای تا چی است منهم که طبق معمول خودم بلافاصله تعمیم جهانی می دهم به تمام قسمتهای زندگیم این مورد رو وصل کردم.

/ 2 نظر / 49 بازدید