دوست داشتن

نظرشما چيه ؟؟؟؟ اينکه تکيه نکنيم به چيزی ويک سطح ديگه رو تجربه کنيم . ببينيد روزچهار

شنبه دختری به ديدن ما آمده بود با سابقه فرار، زندان ، خود کشی و.... در خانواده ای بسيار

نابسامان زندگی می کنه و شديدا جويای محبت ورسيدگی ست دريکی ازقسمتهای گفتگو، وقتی مديرمان

بااوصحبت ميکرد يک جمله را گفت که بسياربرايم جلب توجه کرد توياد بگيری که صرفا بخاطر

تکيه کردن به طرف کسی يا چيزی نروی ياد بگيری که برای دوست داشتن نزديک و يکی

بشوی .... بعدازاين جريان کلی درمورد اين آگاهی فکرکردم می تواند به همه چيزبرگردد

تکيه به مقام ومنزلت ، به پول ، به خانواده،( به همسر) ، به تحصيلات ، به معنويات ، به

مفاهيم ، به خودمان، به خداوندو.............. حالااگه ما تکيه نکنيم چه می شود ؟ آيااصلا

شدنی ست ؟ آيااين طبيعت ماده است که بايد حتما به چيزی برای بقا تکيه کند و غير از اين

نمی شود؟ ( پسرک روح منهم انگار داره جيغ می زنه).  

/ 7 نظر / 7 بازدید
پسرک فضول

سلام بر عزیز برادر چطوری؟ خوبی؟ حالا می فهمی من چی میکشم؟ شاید در بسیاری اوقات بعضی افراد به اینگونه نگرانیها و سوالات انگ کلیشه ای بودن بزنند ولی اصلا برای من اهمیت ندارد. همین سوالات است که گاهی می تواند هدایتگر ما باشد. روح اگر جیغ نزند یک مشکلی دارد. به نظر من بحث تکیه کردن صرف در اینجا مطرح نیست. آنچه روح انسانی دنبال آن است شناخت است. تکیه کردن را بهانه می کند تا شاید مبدا را بیابد. روح نمی تواند تنها باشد. اگر مثلا تو از تنهایی خوشت می آید باز هم به دنبال اصل روح خودت در جستجویی. تا آن را نیابی روحت جیغ خواهد زد. فیلم "پری" را دیده ای و یا کشکول حضرت شیخ بهایی را خوانده ای؟ این زندگی است که روح انسانی را در راه جستجوی خود خود هدایت می کند. در کوران زندگی عرفان را دریاب. در عین حال حرف رضا مارمولک را هم فراموش نکن برای رسیدن به روح و اصالت روح و برای نهایت آن یعنی خدا, راههای بسیاری وجود دارد. ببخشید زیادی وراجی کردم. موفق باشید. ارادتمند پسرک فضول

tasnim

سلام سر فرصت حتما نظر ميدم. يا حق.

ديگري

نميدونم اين چه جور غريزه يا هر چيز ديگه ايه که ما ادما هميشه بايد به يه ادم يه حس يا يه موقعيت تکيه بديم.استقلال فکری و حسی ... اما اشاره rohi به شناخت...حتما مرحله قبل از حرکت برای رسيدن به استقلال فکريه.

tasnim

از نظر من که همچين هم نظر نيست بله .يعنی اينکه ما در اين دنيا از آنجا که ناقص و سرگردونيم دنبال تکيه گاه ميگرديم اما فکر ميکنم اين بخش اصلی نيست بلکه مهم اينه که اين تکبه گاه چی باشه. تا بعد. ياحق.

روح تشنه

سلام عزيز .. خيلی مفهوم جالبی داره و من هم بهش اعتقاد دارم.. راستی من هم توی اين قسمتهايی که شما کار می کنيد کاروزی داشتيم.. فکر کنم با هم شباهت زیادی داشته باشيم.

tasnim

کجايی ؟ خوبی؟ ببينيمت! يا حق.

toranj

سلام دوست من. به روز شدم. ميبينمت.