غربتيهايمان

تا حالا از خودتان پرسيده ايد بچه هايی که سر خيابانها گل می فروشند ، فال گردو،

شيشه پاک ميکنند ، گدايی ميکنند، اسفند دود ميکنند، روزنامه‌،فال حافظ ، انواع

اجناس قابل فروش و........ چه کسانی هستند ؟ کجاييند؟ چطور رو به اين کار

آورده اند ؟ پدر ومادر دارند؟ چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد بسيار اين کودکان از بچه های غربتی (کولی ها) که تبارشان بعداز چند نسل به

هنديها ميرسد و ساکن شمال مخصوصا مازندران ودر آنجا يک محله مخصوص به نام

جوکی محله دارند (به اين کوليها جوکی هم می گويند) هيچ کس به آنها کارنميدهد

 دولت آنها را افراد مزاحم می شناسد به غير از هم محليهايشان نه ميتوانند با کسی

ازدواج کنند ونه کسی با آنها ازدواج می کند از حقوق ابتدايی يک شهروند عادی به

خاطر کولی بودنشان محرومند (بيخ گوش مادرتهران چه محرومينی زندگی می کنند).

امروز وقتی از سر بزرگراه ستاری می گذشتم تعداد زياد اين بچه ها توجهم را جلب

کرد (البته آشنايانی هم در بين آنها ديدم که با تعارف گل و فال گردو يه جوری فاميليت

ماراتمام کردند ).شهرداری به دنبالشان بودوآنها درحال فرار آنهارااز نزديک می شناسم

با مرام و معرفتشان آشنايم اين حق آنها نيست. به دنبال راه حل اساسی

برايشان باشيم.

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
محمد جواد طواف

من خیلی وقتا بهشون فکر می کنم، واقعاً نمی دونم چه باید کرد.. فکر می کنم وجود این قشر در جامعه ما گریزناپذیر هست،... اینها از قربانیانِ مدرن شدن هستند! .. ولی باید کاری کرد، سازمان های تأمین اجتماعی و نهاد های مختلف باید کاری بکنند..

بوف قهوه ای ( باربد )

سلام ../ دوست عزيز ..../آره ... خيلی فکر کردم .../ حتی يه بار خودمو جای اونا گذاشتم ....؟ تو ميدون رسالت به ماشين هايی که پشت چراغ ايستاده بودند با زور و اصرار روزنامه فروختم .../ ونگاه ترحم انگيزشون رو تحمل کردم ..../ ...اما در مورد اينکه گفتی يه راه اساسی ..../ من که خيلی فکر کردم اما .../ به نتيجه ای نرسيدم.....