آفت

تقدير بر تدبيری که در آن آفت باشد ، چيره می شود . علی(ع)

خواستن (خطر توهم و خيالبافی)

تصميم

قصد(نيت،رخصت،عمل در روندطبيعی)

عزم(حرکت)

عزم راسخ(ملکه ی وجود)

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
shadi

هر چه دست خدا در آن باشد خوب است .. نامش آنقدرها مهم نيست ...

ard

سلام دوست عزيز/ تسليت مرا به خاطر وفات بانو قبول کن/ کی گفته من پيدام نيست/ حيم و حاضر / فعلا