روزانه

سلام

به نظرم انسان هر لحظه تغيير می کنه ....خوب منهم مستثنی نيستم ديگه از امروز

به بعد نگاه کنيد.

/ 2 نظر / 31 بازدید
گرگ خاکستری

سلام. ممنونم که هميشه من رو در جريان برنامه های زيست محيطی رسانه ها قرار می دين. چيزی که هميشه برام جالبه اينه که شما چطوری از همه اين برنامه ها مطلع می شين؟!؟