شادی

امروز در انجمن جشن اول مهر برای بچه های کار بود جاتون سبز خيلی خوش گذشت ۴۰۰کودک در جشن شرکت کرده بودند وخيلی قشنگ بود بچه ها آنقدر شاد بودند که اشک شادی در چشمان کارکنان حلقه زده بود .مديرمان که خلوتی پيدا کرد و گريست . آن لحظات با خدايم نجوا می کردم و از او می خواستم که کشورم را به آن درجه از پيشرفت در همه ارکان برساند که شاهد آسيبهای اين چنينی نباشيم.آمين

 

/ 0 نظر / 6 بازدید