به نام آنی که پنهان است .

راستی راستی چرا همه خواستنی های مجازی (به قول خودمان)

رااز ياد می بريم چرا ؟ چرا؟ آيا آنقدر سرمان شلوغ است که مجال

نداريم ؟ يااينکه اينهم بهانه ای ست برای پنهان کردن ناآگاهی مان

؟؟؟؟ می ترسيم مسخره مان کنند، تحويلمان نگيرند،انگمان زنند

راستی چه؟ مایی که اين همه ادعای برقراری ارتباط با دنيای امواج

ناديدنی را می کنيم چه مان شده ؟ خوبيم ؟ مشکلی نيست ؟ چرا

هست اوی ناديدنی را درنيافتيم اوی ناديدنی رادرنيافتيم .......... 

/ 1 نظر / 9 بازدید
shadi

خواستنی های مجازی؟ متاسفانه متوجه نشدم از چه چيزی سخن گفته ايد ... شاد باشيد ...