عهد بستم ....... يا علی

بصورت منظم جلسات ماهانه داريم . هفته گذشته در گير و دار مشکلات انجمن داشتيم بحث می کرديم که مدير عاملمان از مشکلات و خطرهايی که در راه پر مخاطره دفاع از حقوق کودکان گريبان گيرمان هست شروع به گفتگو کرد از عهد خودش در چهار سال پيش گفت اينکه يا علی گفته که تا ته قضيه با وجود مشکلات و مخاطرات بماند . ما نيز در اين جلسه عهد بستيم که باشيم و يا علی گفتيم تا بدانيم در مصائب علاوه بر خدا وجودی پر هيبت و نزديک به او با ماست ........

شايد باور نکنيد آسيبها چنان فراوانند و گاه چنان دهشتبار که مو بر تن انسان راست می کنند . عهدمان از اين جهت بسيار مهم است که با وجود اين همه نابسامانی می خواهيم باشيم .

هستيم و عهد بستيم يا علی...... خدا خودش در اين راه متبرکمان کند........

/ 4 نظر / 8 بازدید
تسنيم

سلام. خيلی به تبرک فکر کرده ام . کاش بتوانيم همه زندگی مان را متبرک کنيم . اين روزها دعا کن دوباره بتوانم بنويسم. دعا کن .

رضا

سلامممممم به دوست بسيار عزيزم . چه عهد و پيمان نيکويی ! منو بياد پيمان حلف الفضول انداخت که پيش از اسلام بين سه نفر که اسامی شون فضل بود بسته شد و اين پيمان هم اينقدر زيبا بود که پيامبر هم به اون پيوست و بعد از اسلام اعلام کرد اگر همين حالا هم بدونم پيمانی برای کار نيکی هست بی درنگ مثل همان پيمان در اون شرکت ميکنم ...... عهدتان هميشه مستدام مخصوصا که گفته اند : يا علی گفتيم و عشق آغاز شد ....

پسرک فضول

سلام، خداوند یارتان، التماس دعا. ارادتمند، پسرک فضول