كشف

برنامه
نویسنده : rah - ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٥
 

از آينده به حال آوردن وقايع را خيلی دوست دارم . ديشب در مورد اين قضيه داشتم فکر می کردم و می نوشتم . وقتی تمام برنامه هايم را نوشتم احساس نوعی سبکی کردم و تا آنجا پيش رفتم که برايشان مهلت زمانی هم تعيين کردم. البته به غير از برنامه امروز صبح که فکر می کردم ازطريق ذهنی خيلی راحت می توانم هدايت کنم زمان را ،غافل از اينکه انسان مادی که از ابتدا تمرينها را شروع می کند تا زمانی که مهارت در کارش پيدا نکرده بهتر است  بصورت زمخت فعاليتش را ضبط کند (نوشتن). کشف جالبی بود ...... اصلا اين مفهوم (کشف را می گويم) در عين سادگی بسيارقدرتمند است و من کلی باهاش خوشم.