كشف

ظرفيت
نویسنده : rah - ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٤
 

از بچه گی اين را شنیده ام که خداوند برای هر کسی يک کاسه ای در نظر گرفته به اندازه ظرفيتش، اين کاسه بزرگ و کوچيک می شه و برای بعضی آدمها که اقيانوس و دريا و هستی و نيستی مقياس ظرفيتشونه . صحبت  با دوستی در مورد گسترش ميزان ظرفيت ، الهام بخش اين نوشته شد اينکه چطور ميزان اين مفهوم را در درونمان افزايش دهيم . الان که فکر می کنم می بينم آگاهی به اينکه تعريف ظرفيت از ديدگاه ما چيست ،  گام اول و قصد افزايش آن  ، گام دوم و آگاه بودن به اينکه در لحظه با هر موردی چگونه برخورد می کنيم ،  گام سوم و اينکه هدفمان از اين افزايش چيست ،  گام چهارم و در راستای هدف کارهايمان را طراحی و اجرا کنيم ،  گام پنجم و هوشيار باشيم که در اين راه غفلت نکنيم (درست مثل بند بازی که روی طناب راه می رود ) ، گام ششم و تمرين و ممارست در راه اين هدف ، گام هفتم . اينها نظر منه ........