كشف

طراحی
نویسنده : rah - ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٤
 

اين طراحی عجب مبحثيه ، تعميم دادن اين کلمه به خيلی ازموارد که ما درزندگی روزمره به آنها برمی خوريم لذت خاصی را برای من دارد. گاهی که فکرم مشغول اين مفهوم می شه ياد خدا و طراحی هاش می افتم اين واقعا واقعا چقدر می تونه عميق باشه ...... در زندگی روزمره خودم اين طراحی به صورت يک سيستم (مجموعه) داره اجرا می شود از خوردن و خوابيدن و مطالعه کردن گرفته تا..... البته تمام کارهای ما چه آگاه باشيم يا نه بصورت طراحی سيستم جلو می رود منتهی اينجا من بحثم آگاهی به اين مفهومه، هرچيزی برای خودش يک سيستم دارد و کاملا بر طبق آن می شود پيش رفت و موفق شد. من خودم شخصا، اين ديد گاه رو خيلی دوست دارم و از اجرای آن لذت می برم....