كشف

جنس
نویسنده : rah - ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸۳
 

داشتم به اين موضوع فکر می کردم که ما در لايه های زمخت انواع جنسها را داريم،زبر لطيف، نرم و...... به اين فکر کردم که خوب اين حالتها را هم می تونيم در لايه های لطيف هم داشته باشيم. دوست عزيزی پيشنهاد خواندن شرح مثنوی را برای کشف بيشتر ناديدنی ها داد. جالبه يکی از مباحث آن در مورد همين جنس است،اينکه رياضتها از جنس مرگند .... حالا حرف خودم: با اين تعبير، روزه هم از جنس مرگ است مرگی که رنج آن تبديل به نوعی لذت درک و زنده بودن انسانی می شود پس با اين حساب جنس مرگ ميرايی ندارد ما اينطور می انديشيم و يا جنس نزديکی در جريان عشق اصلا اين شرح مثنوی کولاکه سپاس از عزيزی که کوتاه نيامد و مدام يادآوری کرد اين کتاب را.....