كشف

عهد بستم ....... يا علی
نویسنده : rah - ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ بهمن ،۱۳۸۳
 

بصورت منظم جلسات ماهانه داريم . هفته گذشته در گير و دار مشکلات انجمن داشتيم بحث می کرديم که مدير عاملمان از مشکلات و خطرهايی که در راه پر مخاطره دفاع از حقوق کودکان گريبان گيرمان هست شروع به گفتگو کرد از عهد خودش در چهار سال پيش گفت اينکه يا علی گفته که تا ته قضيه با وجود مشکلات و مخاطرات بماند . ما نيز در اين جلسه عهد بستيم که باشيم و يا علی گفتيم تا بدانيم در مصائب علاوه بر خدا وجودی پر هيبت و نزديک به او با ماست ........

شايد باور نکنيد آسيبها چنان فراوانند و گاه چنان دهشتبار که مو بر تن انسان راست می کنند . عهدمان از اين جهت بسيار مهم است که با وجود اين همه نابسامانی می خواهيم باشيم .

هستيم و عهد بستيم يا علی...... خدا خودش در اين راه متبرکمان کند........