كشف

همه چيز جدی ست
نویسنده : rah - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸۳
 

داره آخر سال می شه و بايد کارهای نيمه تموم رو تحويل داد البته کامل شون کرد و تحويل داد و اين خودش پوست آدمو می کنه اساسی ،خوب چه می شه کرد انتخاب ديگه.....

نازنينی می گفت : چرا ماهميشه برنامه ريز خوبی هستيم ولی برنامه انجام دهنده خوبی نيستيم ؟ چه جيز باعث می شه ما همتهامون شعله ور نشه ؟

می گفت برای حل اين مسئله لازمه که ما به يک ديد تازه برسيم و جدی تجربه اش کنيم. از وقتی اين مبحث رو شنيدم دارم در تمام قسمتهای زندگيم تعميمش می دم ، فوق العاده س اين ديد و کار کردن در موردش و تجربه کردنش فوق العاده تر ......