كشف

تجربه ها
نویسنده : rah - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸۳
 

ديروز که از سرکاربرمی گشتم درمترو وقتی به آدمها نگاه می کردم ياد يک جمله ازکتابی افتادم : اگه می خواهيد دريای عشق را درک کنيد شروع کنيد برای همه دعا کردن مثلا وقتی دراتوبوس هستيد برای همه افرادی که در آنجا هستند دعا کنيددرآن لحظه در آن ازدحام حس عجيبی ازاين يادآوری بهم دست داد به مردم نگاه کردم انگار همه آنها خود من بودند .  شروع کردم به دعا کردن برای آنها ..... باور کردنی نبود، تمام انرژی دعا به خودم برمی گشت معرکه بود اين تجربه تمام آنها انگار خود من بودند همه من بودند و من همه . مزه اين تجربه هنوز دروجودم موج می زنه واقعا اين چه شوری ست چه غوغايی ست در عجبم و شکر گزار .....