كشف

فرهنگ کشور عزيز ما
نویسنده : rah - ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸۳
 

متوجه شديد که فرهنگ ما چقدرتک بعدی پروره؟ فرقی نمی کنه چه پسر

چه دخترآيااين کيفيت برای مردم مامناسبه؟مايی که درراه توسعه قدم

برمی داريم؟ 

(نظرخودم نه ست کاملا نه).