كشف

تماميت
نویسنده : rah - ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۳
 

داشتم به اين فکرميکردم که تماميت يعنی چی؟اينکه مادرتمام کارهايمان صد درصد حضورداشته

باشيم شدنی ست ؟ ياد تمام تمرينها يم افتادم بدون هيچ درکی صرفا بخاطرگفتن دوستی که دربست

قبولش دارم انجامشان می دادم درآن موقع فقط عمل برايم مهم بود نه آگاهی ، جالبه که الان بعد از

سه سال تمرين تماميت در سفری که همين هفته ی پيش داشتم آگاهی اين مفهوم برايم حضورپيدا

کرد . درهمه کاری توجه به آن عمل درهنگام انجام دادن ميزان موفقيت را بسياربالامی برد و

خوب اعتبارانسان نيز ....