كشف

آيا می دانيد ، واقعا می دانيد در تهران چه می گذرد؟
نویسنده : rah - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸۳
 

ما در محله دروازه غار فعاليت می کنيم جايی که شايد از نظر خيلی ها ناشناخته باشد انجمن بخاطر

اينکه بيشتر بچه های کارازاين قسمت می آيندو بهتره که نزديک محل سکونت بچه ها باشيم اين

ناحيه را انتخاب کرده است و از طريق کمکهای مردمی توانسته ايم دو ساختمان را تهيه کنيم و از

بچه ها دراين جا پذيرايی کنيم باور می کنيد ما جا کم آورده ايم استقبال بچه ها عالی است.