كشف

سرخوشی
نویسنده : rah - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸۳
 

حق     

اينکه ديگران برايت مهم باشند و برای براورده کردن آرزوهايشان وقت و سرمايه بگذاری و بعد

آرامششان را ببينی و بتوانی به اين درک برسی که انتظار نداشته باشی عجب حالی خواهی داشت

اين حالی است که من نامش را شهد می گذارم به نظرم واقعا شهد است .