كشف

بازهم پيشرفت صنعت
نویسنده : rah - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٥
 

ماهواره های مصباح و زهره يک گام به جلو.

اول صفحه ی دانش وفن آوری اين خبرنوشته شده، راستی روزنامه هم همشهريه.هيات وزيران با جبران کسری اعتبارات به دليل انتقال پروژه های مربوط به طراحی و ساخت ماهواره مصباح و زهره مبلغ ۹ميليارد ريال به سازمان فضايی ايران اختصاص داد.می بينيد اينم از پيشرفت در ايران.

و اما محققان چه می گويند:

سکته کنيد تا از سيگار بيزار شويد !

داستان ازاينجا شروع شدکه يک سيگاری قهار ۳۸ساله،که از۱۴سالگی سيگارکشيدن را شروع کرده بودوحالا هم روزی ۴۰نخ سيگار بدون فيلتر می کشيد، سکته مغزی کرد و اين سکته تغييرات زيادی رادراوايجادکرد.اين مرد تقريبا يک شبه ميل شديدخودبه سيگارراازدست دادوحتی ازبوی توتون نيزبی زار شد .  

بقيه ی ماجرا رو دفعه بعد برای شما می نويسم.