كشف

کارگاه آموزشی
نویسنده : rah - ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٥
 

اين وبلاگ نويسی عجب دنيايه. و من داشتم همين جوری خيلی عادی باهاش برخورد می کردم در حاليکه حرفه اييهای اين رشته بسيارعميق به آن نگاه می کنند :۱ـتيتر خوب۲ـمسايل مطرح و کليدی را مطرح کنيد.۳ـاز صفتهای تفضيلی استفاده کنيد .۴ـ همه چيز را در يک جمله خلاصه کنيد.۵ـليست بنويسيد.تمام اينها برای داشتن يک وبلاگ خوب و جذب مخاطب بسيار مهم است.

يا مثلا اينکه مثل يک خانه نگاه کردن به آن و برای مخاطب احترام فراوان قايل شدن و تدارکات خاصی را برای ورود به آن ديدن . خيلی دارم لذت می برم از اينکه اين مساله را با اين ديد در حال پيشرفت نگاه می کنيم .واقعا زيباست .نظر شما در اين مورد چيه؟