كشف

هيجان سخنرانی
نویسنده : rah - ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥
 

دارم در مورد اينکه چگونه می توانيم يک سخنران موفق باشيم می خوانم، نکته ای  که خيلی توجهم را به خودش جلب کرده اينه که بايد برای موفق بودن، چه در اين کار وچه درکارهای ديگه اشتياق داشت.فرازهايی ازاين کتاب رابخوانيد:اگرهدف کم اهميت باشد در انجام اعمالتان هم سردخواهيدبودولی اگرهدف راباپشتکارونيرویی که يک صياد درتعقيب يک صیدبکارمی برددنبال کنيدهيچ چيزدراين کهکشان سد راه شما نخواهد بود.واقعا ببينيد انديشه انسان برای هدايت تا کجا پيش می رود.........